NOWOŚĆ ! - Nitonakrętki bez kołnierza

Nitonakrętki stalowe bez kołnierza
- Montaż w otworach bez fazowania
- Zlicowane z powierzchnią materiału
- Zabezpieczenie antykorozyjne (cynk-nikiel)
- Montaż przy użyciu stanadardowych nitownic

Dowiedz się więcej: Informacje techniczne

Nitownice przemysłowe

Prasy do elementów wciskanych

prasy do elementów wciskanych

Nitownice

Nitownice do nitów zrywalnych i nitonakrętek

Boks prawy

zgrzewarki kondensatorowe

OFERTA
 • śruby nierdzewne
 • nity zrywalne
 • nitonakrętki
 • elementy wciskane
 • kołki do zgrzewania
 • szpilki, gwoździe do montażu izolacji
 • wiertła do metalu
 • wkręty samowiercące
 • śruby nitujące
 • zamknięcia napinające
 • art. żeglarskie
 • zamocowania solarne
 • nity przemysłowe
 • narzędzia SATA

Warunki gwarancji narzędzi SATA

WARUNKI GWARANCJI DOŻYWOTNIEJ NARZĘDZI MARKI SATA
 
1. Produkty SATA zakupione w firmie NIROSTAL Sp. z o. o. posiadają dożywotnią gwarancję obejmującą wady fabryczne, materiałowe. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu produktu SATA.
2. Gwarancją objęte są produkty SATA, używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, skutkującym zużyciem oraz pęknięciami w przedmiocie gwarancji. Wadliwe produkty SATA będą naprawiane lub/i bezpłatnie wymieniane na nowe, jednakże sposób dokonania naprawy określa Gwarant. 
3. Produkty podlegające gwarancji muszą być zwrócone do firmy NIROSTAL Sp. z o.o.  w celu ich kontroli lub inspekcji wykonywanej przez Producenta. Zwrot kompletnego narzędzia nastąpi na koszt Użytkownika, w przypadku uznania gwarancji Gwarant zwraca konieczne koszty dostarczenia produktu SATA. 
4. Firma NIROSTAL Sp. z o. o. dopuszcza możliwość ograniczenia okresu gwarancji lub jej wykluczenia.
5. W przypadku kompletu produktów np.: zestaw kluczy nasadowych, dożywotnia gwarancja obejmuje tylko uszkodzony produkt, a nie cały zestaw. 
6. Dożywotnia gwarancja nie obejmuje produktów, które były niewłaściwie używane, zmieniane konstrukcyjnie, zużyte lub naprawiane przez Użytkownika lub osobę trzecią.
7. Gwarant zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawcy lub o ile produkt SATA lub podzespół podlegający wymianie nie musi być sprowadzony od Producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
8. W przypadku uznania gwarancji uszkodzonego produktu, Gwarant dopuszcza następujące sposoby realizacji gwarancji:
a. Jeżeli towar znajduje się w ofercie oraz na stanie magazynowej Gwaranta, może nastąpić wymiana na produkt o tej samej charakterystyce;
b. Jeżeli towar został wycofany z oferty lub nie znajduje się na stanie magazynowym Gwaranta, może nastąpić wymiana na produkt o podobnej charakterystyce i wartości lub zwrot pieniędzy wg ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru. Sposób wymiany opisany w niniejszym punkcie  określa Gwarant. 
9. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu przez Użytkownika:
a. Faktury zakupu potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
b. Kompletnego produktu SATA, zgłaszanego gwarancyjnie;
c. Karty gwarancyjnej do wybranych produktów (np.: klucze dynamometryczne i podnośniki punktowe).
 
10. GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ:
a. Adaptery redukcyjne, w tym udarowe, ponieważ mogą zostać łatwo uszkodzone (ukręcone) zbyt dużym momentem osiąganym przez  grzechotki z większymi czopami. Podczas pracy wymagającej użycia adapterów należy zachować szczególną ostrożność.
b. Nasadki typu BIT.
c. Uszkodzone końcówki i wykrzywione trzony wkrętaków, ponieważ są wyraźnym efektem ich niewłaściwego używania, między innymi jako pobijaków, dźwigni, dłut, wkrętak z wymiennymi końcówkami.
d. Pilniki, wykrętaki, szczelinomierze, przedłużki elastyczne, uchwyty magnetyczne teleskopowe.
e. Przeguby / w tym udarowe/.
f. Szczypce tnące boczne do plastiku .
g. Nożyce do cięcia blachy i śrub, przyrządy do obcinania rur, taśmy miernicze, pistolety do przedmuchiwania, piłki do metali, ostrza do ww., automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji, nożyce, szczypce tnące boczne do plastiku .
h. Końcówki zaciskowe do smarownic, przewody gięte do smarownic.
i. Opaski do pierścieni tłokowych.
j. Próbniki/testery.
k. Klucz krzyżowy do kół.
l. Młotek z wymiennymi końcówkami.
ł. Mechanizmy zapadkowe w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych.
m. Chromowe nasadki, nasadki oraz klucz samozaciskowy do filtrów oleju  z kwadratowymi prowadnicami, mające zaokrąglone krawędzie zewnętrzne  lub wyraźne znaki uderzeń (odpryski, rysy, wgniecenia) wokół prowadnicy, które jasno wskazują na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi lub innymi napędami mechanicznymi. Współpraca elementów opisanych w niniejszym punkcie w połączeniu z kluczami udarowymi doprowadzi do szybkiego ich uszkodzenia. 
n. Uchwyty  grzechotek i kluczy, które mają wyszczerbienia, wyżłobienia   i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich młotków lub innych niewłaściwych narzędzi
o. Wkrętaki uszkodzone w wyniku użycia nadmiernego momentu obrotowego, skutkującego ukręceniem, złamaniem i wykruszeniem materiału.
p. Skrzynki narzędziowe, wózki narzędziowe i warsztatowe z zużytymi elementami w wyniku eksploatacji. Do tych elementów należą: prowadnice z rolkami szuflad, zespół jezdny wózka – łożyska zwrotnice osie  ogumienie kół jezdnych, mechanizmy zamków.
r. Części zamienne.
s. Mechaniczne uszkodzenia produktu SATA lub jego części.
t. Roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu SATA o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
u. Uszkodzenia lub wady wynikających z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji.
w. Skutki samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika lub osoby trzecie.
z. Uszkodzenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne.
 
11. Warunkami dożywotniej gwarancji nie są objęte następujące produkty SATA:
a. Klucze dynamometryczne.
b. Podnośniki.
c. Smarownice ręczne.
d. Hydrauliczne rozpieraki blacharskie
e. Produkty SATA przedstawione w punkcie 11 są objęte 12 miesięcznym okresem gwarancji. Warunki 12 miesięcznej gwarancji są dołączane jako integralna część powyższych urządzeń w postaci dokumentacji technicznej.
f. Pokrętło nastawne klucza dynamometrycznego, które ma wyszczerbienia, wyżłobienia   i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich niewłaściwych narzędzi lub niewłaściwe użytkowanie. Również nieczytelna skala na pokrętle nastawnym świadczy o niewłaściwym użytkowaniu klucza dynamometrycznego i nie podlega dożywotniej gwarancji. 
g. Uszkodzenia opisane w punkcie 11e, inne ślady mechanicznych uszkodzeń widocznych na kluczu dynamometrycznym mogą być podstawą do odrzucenia przez Gwaranta roszczeń z tytułu gwarancji dotyczącej klucza dynamometrycznego.
h. Kalibracja klucza dynamometrycznego i wszelkie błędy z niej wynikające nie podlegają gwarancji. Klient jest zobowiązany do wykonywana kalibracji we własnym zakresie na własny koszt, również w czasie trwania 12 miesięcznej gwarancji.
12. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania urządzenia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez Producenta.
13. Gwarant nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożliwością użycia urządzenia.
14. Faktura zakupu z datą sprzedaży jest dowodem akceptacji ww. warunków gwarancji.
15. W razie sporu właściwym do rozpoznania będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
16. Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie firmy NIROSTAL Sp. z o. o.
 
** - OPISANE NASADKI LUB INNE URZĄDZENIA NIGDY NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W POŁĄCZENIU Z KLUCZAMI UDAROWYMI LUB INNYMI NAPĘDAMI MECHANICZNYMI
W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy dołączyć do narzędzia druk reklamacyjny, który można pobrac poniżej klikając w aktywny link oraz kopię dokumentu zakupu.
NazwaRozmiarData
icoDruk reklamacji.pdf

Druk reklamacji narzędzi SATA

1147.46 KB2013-07-05 20:34

W ofercie: nitownice ręczne, akumulatorowe i pneumatyczne do nitów zrywalnych i nitonakrętek oraz akcesoria i części zamienne.

Firma nasza prowadzi fabrycznie autoryzowany serwis nitownic pneumatyczno-hydraulicznych oraz ręcznych firmy HONSEL.

Jesteśmy przedstawicielem włoskiej firmy P-Industry Srl produkującej zautomatyzowane maszyny i urządzenia nitujące.

Jako wyłączny dystrybutor narzędzi HONSEL poszukujemy partnerów handlowych - lokalnych sklepów i hurtowni na terenie Polski. 

Do góry